Uslovi korišćenja

 

Poštovani korisniče ovog portala,

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca, tj. posetilaca ovog portala.
 
 
Opšti uslovi:
  1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
  2. Nakon telefonske potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predhodno navedenom roku
  4. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
  5. Sve eventualne promene, sem promena vezanih za isporuku, se ne odnose na potvrđene porudžbine.
  6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, kupac će o promenama biti obavešten prilikom telefonske potvrde porudžbine.
 
 
Master Računari Kragujevac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. 
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.
U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
 
Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
 
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.
 
Svi proizvodi su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.
 
 
Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:
  1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
  2. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Master Računari Kragujevac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice. 

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

U tom slučaju, proizvod donosite/šaljete kod nas, ili na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. 

 

 
 
Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 45 dana od prijema robe na servis. Nakon toga, ukoliko proizvod ne može da se popravi, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca.
 
 
 
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
 
 
Master Računari Kragujevac se trudi da opisi i fotografije proizvoda budu što tačniji, ali ne može da odgovara ako dođe do greške.  
Ukoliko dođe do takve greške, kupac ima pravo da vrati proizvod u roku od 7 dana od kupovine.
 
Garantni rok na proizvode je naveden za svaki artikal ponaosob, važi od datuma kupovine, i naveden je u garantnom listu koji se dobija uz artikal.
Svaki artikal koji podleže garanciji ima garantni list sa dužinom trajanja i uslovima garancije.
 
Master Računari Kragujevac zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.
Cene na sajtu se mogu razlikovati od cena u našem maloprodajnom objektu.
 
Powered by eProdavnica